Aktualności -> Poszukiwania

Pole tekstowe: ... bo wszyscy Rychwiccy, to jedna rodzina
Pole tekstowe:

 

1. Kamionka Strumiłowa. Tak mało jest osób o nazwisku Rychwicki.  A jednak wciąż poszukujemy  informacji o Rychwickich, których nie znamy. Wiemy, że mieszkają w Warszawie oraz Poznaniu i okolicach. O jednej z tych osób dowiedzieliśmy się, że urodziła się przed wojną w Kamionce Strumiłowej (dziś: Bużańskiej, ukr. Кам'янка-Бузька), na terenie dzisiejszej Ukrainy. W okresie międzywojennym Kamionka należała do Polski, do ówczesnego województwa tarnopolskiego. Jeszcze wcześniej leżała na ziemiach, będących pod zaborem austriackim (Galicja Królewska). Jest to miasto malowniczo położone nad Bugiem.

W swoich poszukiwaniach zetknęłam się z tą miejscowością, znajdując w internecie informację o Grzegorzu Rychwickim tamże urodzonym w latach sześćdziesiątych XIX w., którego potomkowie wyemigrowali do USA.1

W 1909 roku do Nowego Jorku wypłynął również Stefan Rychwicki wraz z córką Marią, pochodzący ze wsi Rozworzany (par. Wyżniany), położonej całkiem niedaleko Kamionki (międzywojenny powiat przemyślański).2

Z internetu wiem również na pewno, że w 1926 roku w Kamionce naukę pobierała A. Rychwicka, uczennica VII klasy tamtejszej Szkoły Żeńskiej.3

Istnieje prawdopodobieństwo, że Rychwiccy z Kamionki i okolic są naszymi krewniakami, niestety - przypuszczenie to nie jest poparte na razie żadnymi faktami. Księgi metrykalne (mikrofilmy) z parafii: Kamionka Strumiłowa i Wyżniany znajdują się w AGAD w Warszawie i czekają na nas.

___________________________________________________________________________________

1  Amerykański płatny serwis genealogiczny www.ancestry,com

2  Amerykańska darmowa wyszukiwarka emigrantów przybywających do Nowego Jorku http://www.ellisisland.org/search/passSearch.asp?

3  Wpis w księdze pamiątkowej uczniów i nauczycieli polskich http://www.deklaracja.genealodzy.pl/

 

2. Lwów, Kraków, Nowy Targ i inne. Zabór austriacki, czyli Galicję, zamieszkiwało kiedyś więcej Rychwickich. W latach 1897/98 mieszkał i pracował we Lwowie Bazyli Rychwicki, urzędnik banku „Dniestr”. W 1900 r. przenosi się do Krakowa, gdzie pracuje jako adiunkt I klasy krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. Z biegiem lat Bazyli stopniowo awansuje, pracując w tym samym Towarzystwie, w Centralnym Wydziale Rachunkowym jako urzędnik rangi VII (1905), VI (1911) i V (1912-13). Jednocześnie działa on jako członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Tanich Mieszkań dla robotników - katolików w Krakowie. Bazyli jest również skarbnikiem krakowskiego Towarzystwa Szachistów (1907) oraz prezesem czytelni „Proswity” (1910).

W szkolnictwie galicyjskim działał Michał Rychwicki. Po raz pierwszy odnajdujemy go w 1884 r., w miejscowości Peczenija (Peczenia) w dawnym powiecie przemyślańskim, jako nauczyciela szkoły ludowej pospolitej. Około 1897 Michał przenosi się do miejscowości Korzelice w tym samym powiecie, gdzie pracuje do około 1905 r. Jego stanowisko określane jest skrótem N. k. (naczelny komisarz?). W latach 1911/13. przenosi się do województwa stanisławowskiego i pracuje na tym samym stanowisku w miejscowości Rozwadów, powiat żydaczowski. Jednocześnie w latach 1912/13 piastuje urząd określany skrótem: Kierownik szk. repr. zaw. naucz. w mieście Żydaczów. Stosuję tu cały czas polski podział administracyjny z okresu międzywojennego.

W naszych źródłach pojawia się też Maria Rychwicka, która w roku szkolnym 1907/8 r. zdała egzamin dojrzałości w C. K. Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Krakowie. W latach 1911-13 osoba o tym imieniu i nazwisku jest nauczycielką o stanowisku określanym skrótem: nadetat., pracującą w szkole we wsi Biała w powiecie myślenickim (dziś: Skomielna Biała woj. małopolskie).

Krawiectwem damskim zajmowała się w Krakowie Natalia Rychwicka (1928).

W 1930 r. mieszkał tu również Kazimierz Rychwicki, lekarz medycyny, a od 1937 r. Włodzimierz Rychwicki, lekarz - higienista.

O tym ostatnim wiemy nieco więcej. Urodził się 15.04.1901 r., jego ojcem był Michał Rychwicki, być może wspomniany przez nas wyżej. W 1927 roku ukończył medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w którym to mieście mieszkał do II wojny światowej. W 1948 r. odnajdujemy go w Katowicach, jako lekarza chorób skórnych i wenerycznych. Był pionierem w zakresie polskiej dermatologii i kosmetologii - znalazłam kilka wzmianek o przedwojennej Szkole Kosmetycznej dr Włodzimierza Rychwickiego w Krakowie. O ile wiem, szkoła ta działała również po wojnie, przynajmniej do lat sześćdziesiątych XX wieku. Zmarł 27.05.1961 i pochowany został wraz z żoną Janiną na krakowskich Rakowicach.

Prawdopodobnie ten sam Włodzimierz Józef (nie wiemy tego na pewno) uczęszczał w latach 1913-14 do C.K. Gimnazjum we Lwowie, a w latach 1915-1917 do C.K. Gimnazjum w Nowym Targu. Później znów przeniósł się do innej miejscowości (nie ma go w ostatniej, maturalnej klasie), być może do Krakowa.

Również w Krakowie, lecz w okresie II wojny światowej, pracował Jan Rychwicki – właściciel (?) firmy Zucker und Obstwarengesch (Handel Cukrem i Wyrobami Owocowymi), mieszczącej się na ulicy, noszącej wtedy nazwę Reichsstrasse 14.

 

Współcześnie wiele osób o nazwisku Rychwicki (Рихвицкий) mieszka na terenie Rosji.

 

Nie wiemy, czy z wymienionymi osobami łączą nas jakiekolwiek więzy pokrewieństwa.

 

3. Poszukujemy potomków Jana i Agaty Rychwickich. Mieli oni siedmioro dzieci, ale przeżył tylko syn Kazimierz, urodzony w Modzerowie. W 1873 roku ożenił się on z Małgorzatą z Kobielskich i zamieszkał z żoną w Skaszyniu. Tam też urodziły się ich dzieci: Jan (1879), Mateusz (umarł w niemowlęctwie), Marianna (1883), Katarzyna (umarła w dzieciństwie). Prawdopodobnie mieli więcej dzieci, tylko nie udało nam się jeszcze do nich dotrzeć. Być może żyją gdzieś ich współcześni potomkowie, będący przecież naszą rodziną. Wspaniale byłoby ich odnaleźć...

 

4. Poszukujemy aktu małżeństwa Wojciecha Rychwickiego i Agnieszki z Walczaków, który miał miejsce ok. 1809 roku w Izbicy Kujawskiej. Z naszych ostatnich informacji wynika, że księgi z lat 1800-1809 znajdują się jeszcze w parafii, brak ich w AD Włocławek. Przeszukania wymagają wszystkie księgi z tego okresu, ponieważ nie mieliśmy dostępu do tych lat.

 

5. Nie udało nam się dotąd odnaleźć aktu urodzenia USC lub kościelnego Wiktorii Kijak, żony Stanisława Rychwickiego. Była ona córką Jana i Wiktorii z d. Ruszkowskiej, urodzoną 30 września 1886 w Młynach. Informacje te posiadamy z jej aktu ślubu. Mimo dokładnej daty i miejsca urodzenia, metryki nie ma w USC Strzelno-wieś (w AP Inowrocław). Braliśmy oczywiście pod uwagę, że data ta została błędnie podana - przecież akt małżeństwa jest „wtórny” w porównaniu z aktem urodzenia. Poszukiwania trwają…

 

6. Bezskutecznie jak dotąd poszukujemy aktu małżeństwa USC lub kościelnego Anny Joanny Rychwickiej, urodzonej 24 maja 1894 r. we wsi Sukowy, córki Walentego i Katarzyny z d. Wilińskiej. Wiemy, że jeszcze 2 maja 1915 r. była panną, gdyż właśnie wtedy została chrzestną swojego bratanka, Wojciecha Rychwickiego. Mieszkała wtedy w Przedbojewicach. Wyszła za nieznanego nam z imienia Jędrzejczaka (lub Jendrzejczaka, a być może Jędrzejewskiego) między 1915 a 1920 rokiem. Dotąd sprawdzaliśmy telefonicznie w USC Strzelno - nie ma. Przypuszczamy, że jej rodzice mieszkali wtedy w Kruszy Duchownej lub Sukowach. Prawdopodobnie akt znajduje się w USC Kruszwica. W grę wchodzą też księgi kościelne w parafiach: Ludzisko, Polanowice i Sławsk Wielki. Ciągle szukamy…

 

 

 

.

Powrót do góry

Projekt i realizacja: Liliana Molenda 2008

Pole tekstowe:

Wydarzenia   |    Za kulisami    |    Poszukiwania    |    Współpraca    |    Podziękowania