Pole tekstowe:

Aktualności -> Za kulisami rodzinnej genealogii -> Markowice’09

Pole tekstowe: ... bo wszyscy Rychwiccy, to jedna rodzina

 

Nasze poszukiwania to nie tylko buszowanie w archiwach, ale także zdobywanie wiedzy o miejscach, ludziach, zwyczajach. Nie mogliśmy więc przejść obojętnie wobec spotkania genealogów i regionalistów, które organizowane było w miejscowościach, gdzie mieszkali nasi przodkowie: w Markowicach i Ludzisku.

Spotkanie rozpoczęło się na parkingu klasztoru w Markowicach, gdzie powitał nas kustosz sanktuarium ks. Aleksander Doniec OMI. W naszym gronie znajdowali się m. in.: prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna, Marian Przybylski (znany skądinąd jako Słowianin, autor niedawno wydanej książki „Markowice. Z dziejów sanktuarium i wsi”), Gwidon Trzecki, prezes ZKiBWRP Koło w Strzelnie oraz Marian Kasprzyk, emerytowany burmistrz Strzelna.

Następnie udaliśmy się do sali wykładowej w budynku Niższego Seminarium Duchownego. Wysłuchaliśmy arcyciekawych wykładów. Pani Janina Sikorska, dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu brawurowo przedstawiła nam opowieść o „miłości swojego życia”, wspaniałym pisarzu, poecie i dramaturgu Stanisławie Przybyszewskim, urodzonym w Łojewie pod Inowrocławiem. Pani Barbara Kwiatkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu opowiedziała nam o Władysławie Sikorskim, wybitnym polityku i wojskowym, który posiadał w kujawskim Parchaniu majątek rodzinny.

Po wykładach wzięliśmy udział w pięknej mszy w kościele markowickim oraz mieliśmy okazję wysłuchać koncertu organowego w wykonaniu organmistrza, pana Krzysztofa Ciałkowskiego.

Po zwiedzeniu wnętrz klasztornych i obiedzie w refektarzu, pożegnaliśmy gościnnego ks. Aleksandra Dońca i odwiedziliśmy cmentarz w Markowicach.

Czekało jeszcze na nas Ludzisko, gdzie najpierw udaliśmy się na zabytkowy cmentarz i wysłuchaliśmy historii pochowanych tam właścicieli pobliskich Kołud, Mittelstaedtów. Zwiedziliśmy też kościół Św. Mikołaja, gdzie powitał nas ksiądz proboszcz Jerzy Hakowski. Na koniec czekała nas wizyta w pałacu właścicieli Ludziska, hrabiów Dąmbskich, gdzie mieści się dziś Dom Opieki Społecznej. Przy kawie i ciastku w dawnej wozowni majątku dzieliliśmy się wrażeniami ze spotkania.

Dowiedzieliśmy się wiele o historii interesujących nas miejsc i rodzinach okolicznych właścicieli, udało się też zdobyć materiały drukowane (np. książkę Katarzyny Hewner „Ludzisko-historia parafii”). Spotkanie miało niepowtarzalną atmosferę: łączyło przecież ludzi ciekawych historii, o wspólnych zainteresowaniach genealogicznych i nie tylko.

Spotkanie to, które starałam się opisać możliwie neutralnie i obiektywnie, dla nas nie było zwykłym spotkaniem. Pełne było emocji i wzruszeń. W Kruszy Duchownej ok. 1900 r. mieszkał Walenty Rychwicki wraz z dziećmi i prawdopodobnie pracował w majątku markowickim, którego właścicielami byli Niemcy Wilamowitz-Moellendorffowie. Później mieszkał tam też wnuk Walentego, Kazimierz (syn Jana) wraz z rodziną. Przez długie lata w Kruszy Zamkowej miał gospodarstwo Jan Rychwicki z żoną, Antoniną z d. Baranek. Tu rodziły się jego dzieci, córki wychodziły za mąż. Ojcowiznę objął po śmierci ojca najmłodszy syn, Antoni. Tutaj też miała gospodarstwo matka Antoniny, Marianna z Baranków Głodek oraz mieszkało tu rodzeństwo przyrodnie żony Jana. W majątku Ludzisko pracował jako fornal Stanisław Głodek, mąż Marianny z Baranków, zanim wyjechał do Ameryki. Wszyscy oni chodzili do markowickiego Sanktuarium Maryjnego lub kościoła Św. Mikołaja w Ludzisku i chowani byli na cmentarzach w obu tych miejscowościach. Jan po ślubie z Antoniną był parobkiem w majątku Niemca Paula Nehringa w Kruszy Zamkowej. Po zakupie majątku przez hrabiego Karola Cordsa, również Niemca, został tam włodarzem (około 1915 r.), co potwierdzają zapisy z ksiąg chrztu ludziskiej parafii. Wcześniej mówił nam o tym jedynie ustny przekaz rodzinny.

Każde z odwiedzanych miejsc wiązało się ze wspomnieniami i konkretnymi osobami. Czuliśmy obecność ich wszystkich...

„Wieści ze Strzelna” zamieściły artykuł o spotkaniu:

http://www.wtg-gniazdo.org/upload/artykuly/wiesci_ze_strzelna-markowice.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu znajdziecie więcej zdjęć z ludziskiego cmentarza i pałacu oraz kościołów w Ludzisku i Markowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor filmu: Stanisław Molenda

Powrót do góry

Projekt i realizacja: Liliana Molenda 2008

Pole tekstowe:

W archiwach   |    Z Francji    |    Markowice’09    |    Z Niemiec    |    To ciekawe   |    Siemionki’10

Pole tekstowe:

Wydarzenia   |    Za kulisami    |    Poszukiwania    |    Współpraca    |    Podziękowania