Pole tekstowe:

Ciekawostki-> Czy wiecie, że ...

Pole tekstowe: ... bo wszyscy Rychwiccy, to jedna rodzina

 

Sygnet Świętopełka, zwany także pierścieniem, to szczerozłoty zabytek średniowiecznej sztuki, który został odnaleziony w 1885 r. w Korzeczniku na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. W 1910 roku znalazcy przekazali go Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie (obecnie oddział Muzeum Narodowego), gdzie historyk Władysław Semkowicz zidentyfikował jego właściciela. Lilia, która widnieje na sygnecie, nazywana także „odwróconą kotwicą”, to symbol czystości, niewinności, nadziei oraz chwały, majestatu i władzy. Sygnet był atrybutem władzy książęcej, symbolizował więź między władcą i jego ludem.

Pieczęć sygnetowa Świętopełka jest najstarszym znanym pierścieniem sygnetowym polskim, o którym pisał dziewiętnastowieczny miłośnik zabytków przeszłości , Stefan Suchecki:

 Pierścień ten znaleziony niedawno przy kopaniu rowu w majątku Korzecznik (w gub. Kaliskiej, pow. Kolskim, własności p. Borodzicza), przedstawiony tu w podobiźnie naturalnej wielkości, wykonany jest ze złota bardzo wysokiej próby, może czystego nawet zupełnie i waży 7 gr. 3 decigr. 5 centigr., czyli 2 1/16 dukata. Zauważyć jednak można pewną różnicę w odcieniu barwy złota między tarczą sygnetu a obrączką na niekorzyść tej ostatniej, która także mniej masywną się wydaje i może później dorobioną została. Epokę, do której pierścień ten odnieść należy, pozwala dość ściśle określić charakter liter napisu oraz znak rodowy właściciela w pierwotnym swoim, nieuheraldyzowanym jeszcze na zachodnich wzorach kształcie. Napis daje się łatwo odczytać: ANULUM SVAT czyli ANNULUM SVANT, a w uzupełnieniu ANNULUM SVANTOSLAI czyli pierścień Świętosława.”

Jednak odczytanie napisu okazało się wcale nie takie łatwe, jak sądzono w XIX wieku. Dopiero kilkadziesiąt lat później wspomniany W. Semkowicz zweryfikował odczytanie napisu i odkrył jego prawdziwego właściciela.

Książę Świętopełk Wielki (1195–1266), władca Pomorza, był najstarszym synem Mściwoja I. Mało kto wie, że to on nadał Gdańskowi prawa miejskie, sprowadził do miasta zakon dominikanów i ustanowił doroczny jarmark dominikański. Książę przyczynił się także do rozwoju gospodarczego Pomorza oraz przeciwstawił ekspansji Krzyżaków. Świętopełk był najwybitniejszym władcą z dynastii Sobiesławiców. Szczątki kaszubskiego księcia spoczęły w Katedrze Oliwskiej.

 

źródło: internet

 

Powrót do góry

Projekt i realizacja: Liliana Molenda 2008

Pole tekstowe:

Przepisy   |    Czepiec    |    Czy wiecie    |    Gwara    |    Przesądy   |    Zwyczaje