Pole tekstowe:

Bibliografia

 

1. Łabiński ks. Kazimierz Józef OMI - „Bezcenny skarb ziemi kujawskiej. Sanktuarium Matki Boskiej pani Kujaw, królowej miłości i pokoju w Markowicach.” - Markowice 1987

2. Kraszewska-Sikorska Elżbieta - „Tradycyjna wieś na Kujawach. W domu i w zagrodzie.” - Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, Włocławek 2005.

3. Kalinowska Dorota - „Tradycyjne pożywienie ludowe na Kujawach” - Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne, Włocławek 2002.

4. Pawłowska Krystyna, Kalinowska Dorota - „Kultura ludowa Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Przewodnik po muzeum.” - Muzeum Ziemi Kujawskiej i dobrzyńskiej we Włocławku, Włocławek 2005.

5. Kraszewska-Sikorska Elżbieta - „Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. Przewodnik.” - Muzeum Ziemi Kujawskiej i dobrzyńskiej we Włocławku, Włocławek 2004.

6. Kalinowska Dorota - „Kujawskie czepce zabytkowe” - Muzeum Ziemi Kujawskiej i dobrzyńskiej we Włocławku, Włocławek 1996.

7. Kolberg Oskar - „Dzieła wszystkie. Kujawy” - tom 3, część I i II - Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Kraków 1962.

8. Rymut Kazimierz - „Nazwiska Polaków” - Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.

9. Zawadzki Jarosław Maciej - „1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce” - Świat Książki, Warszawa  2002.

10. „Studia z dziejów Kultury Medycznej. Życie codzienne w XVIII-XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności.” pod red. Płonki Syroki Bożeny i Syroki Andrzeja - tom 6, Arboretum, Wrocław 2003.

11. „Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku.” pod red. Ślusarskiej Magdaleny - DiG, Warszawa 1998.

12. „Historia chłopów polskich” pod red. Stefana Inglota - wyd. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

13. Ignatowicz Ireneusz, Mączak Antoni, Zientara Benedykt, Żarnowski Janusz - „Społeczeństwo polskie od X do XX wieku.”- wyd. V, Książka i Wiedza, Warszawa 2005.

14. Caban Wiesław - „ Pobór rekruta z Królestwa Polskiego do armii carskiej po upadku powstania styczniowego” - Annales Universitis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 1999/2000.

15. Iwaszkiewicz Janusz - „Wykaz dóbr ziemskich, skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773-1867.” - Wydawnictwo Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich, Warszawa 1929.

16. Krause Ewa - „Monografia historyczna Gminy i Miasta Janikowo - od pradziejów ludzkości do końca XX wieku.” - Janikowo 2002.

17. Nowaczyk Małgorzata - „Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego.” - wyd. I, PIW, Warszawa 2005.

18. „Słownik gwary miejskiej Poznania" pod redakcją  Gruchmanowej Moniki i  Walczaka Bogdana - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1997.

19. Ciałkowski Tadeusz - „Gmina Jeziora Wielkie. Rys monograficzny.” - Gminny Ośrodek Kultury „Strażak” w Jeziorach Wielkich i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Przyjezierzu, Jeziora Wielkie 1998.

20. Rzepniewska Danuta - „Sezonowi najemnicy rolni w Królestwie Polskim w połowie XIX w.” - wyd. I, PWN, Warszawa 1957.

21. Baranowski Bogdan - „Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku” - wyd. I, PIW, Warszawa 1969.

22. Caban Wiesław - „Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873” - wyd. I, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.

23. Przybylski Marian - „Markowice. Z dziejów sanktuarium i wsi.” - wyd. I, Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Markowicach, Markowice 2008.

24. Dorcz K., Krysiak D., Warszewski J. „Korzecznik - rys historyczny” Stowarzyszenie Z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku

25. „Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej” pod redakcją Sławomira Kalembki, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych na zlecenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Warszawa 1989

26. Warszewski Jerzy „Legendy o Korzeczniku” Stowarzyszenie Z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku, Korzecznik 2009

27. Borucki Maksymilian - „Ziemia kujawska pod względem historycznym, jeograficznym, archeologicznym, ekonomicznym i statystycznym” nakładem i drukiem Hermana Neumana, Włocławek 1882

28. Baranowski Bohdan „Polskie młynarstwo” Ossolineum, Wrocław 1977

29. „Kultura ludowa Wielkopolski” pod red. Józefa Burszty”, tom 1-3, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1960

 

 

Pole tekstowe: ... bo wszyscy Rychwiccy, to jedna rodzina
Powrót do góry

Projekt i realizacja: Liliana Molenda 2008