Pole tekstowe:

Strona genealogiczna Rychwickich

Ostatnia aktualizacja:

27 kwietnia 2019

   Strona istnieje od 21 maja 2008 r.

 

Pole tekstowe: ... bo wszyscy Rychwiccy, to jedna rodzina
Powrót do góry

Projekt i realizacja: Liliana Molenda 2008

Wyszukaj na naszej stronie:

 

Wraz z odejściem tych, dzięki którym jesteśmy, powoli - lecz nieubłaganie - odchodzi w niepamięć historia naszej rodziny. Zapomnieniu ulegają fakty, daty, miejscowości, opowieści rodzinne, osoby ze starych fotografii.

Celem tej strony jest wydobycie z zapomnienia i ocalenie dla potomnych historii rodziny Rychwickich oraz ponowne odkrycie naszych wspólnych korzeni. Służyć temu będą zamieszczone tutaj zdjęcia, dzięki którym możemy spojrzeć w oczy zarówno nieżyjącym, jak i współczesnym, lecz nieznanym nam krewnym. Akta metrykalne i dokumenty rodzinne, otrzymane dzięki Waszej życzliwości, pozwolą na uwiarygodnienie i udokumentowanie danych znajdujących się na tej stronie. Wiedza tu zawarta oparta jest wyłącznie na faktach. Najstarsze metryki, wydobyte z zasobów archiwów państwowych lub kościelnych, umożliwiły nam dotarcie do dawno zapomnianych miejscowości, w których rodzili się i umierali nasi przodkowie oraz do protoplastów naszego rodu: Wojciecha Rychwickiego i jego żony, Agnieszki z Walczaków. Dzięki nim odkryliśmy na nowo nasze gniazdo rodzinne, którym okazały się niegdysiejsze dobra izbickie: Korzecznik, Śmielnik oraz Izbica Kujawska, leżące wtedy w zaborze rosyjskim. Walenty Rychwicki, wnuk Wojciecha i Agnieszki, a syn Franciszka i Antoniny z Zielińskich, przywędrował stamtąd około 1870 roku na teren Kujaw zachodnich - na ziemie należące do zaboru pruskiego.

Dziś nasza rodzina mieszka w różnych regionach Polski, a także w Belgii, Hiszpanii, Niemczech oraz USA. Wszyscy wywodzimy się właśnie od Walentego.

Udało się nam udokumentować ponad 220 lat historii rodu Rychwickich. Najstarszym dokumentem, jaki posiadamy, jest akt chrztu Agnieszki z Walczaków z 1788 roku.

Nie zapominajmy o naszej przeszłości. Dopóki pamiętamy o naszych przodkach, dopóty nie odejdą na zawsze. Bo żyją - w naszej pamięci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elipsa: MARIANNA
1833-1???
Elipsa: MATEUSZ
1817-1818
Elipsa: PIOTR 1819-1???
Elipsa: LUDWIKA 1830-1???
Elipsa: APOLONIA
1822-1???
Elipsa: SALOMEA 1824-1910
Elipsa: FRANCISZEK
 1827-185?
Elipsa: WOJCIECH
178?-1836
RYCHWICCYElipsa: JAN 
1812-1857
Elipsa: PETRONELLA 1810-1849
Elipsa: WALENTY 1850-1933
Elipsa: SZYMON
1853-1856
Elipsa: STANISŁAW 1882-1916
Elipsa: JOANNA
1885-1968
Elipsa: ANTONI 1892-1962
Elipsa: ANNA 
1894-19??
Elipsa: ANTONINA 1897-1967
Elipsa: JAN 
1879-1949

Copyright © 2008-2019 by Liliana Molenda

Stronę poświęcam mojemu dziadkowi, Józefowi Rychwickiemu (1910-1993) i mojej Mamie (1945-2017), a także wszystkim z naszej rodziny, których już nie ma wśród nas.

                           Liliana Molenda

Pole tekstowe: Przekaż 1% podatku
na rzecz
Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”
Wyróżnienie dla najlepszych stron genealogicznych
Pole tekstowe: Inowrocław, lato 1973

„Czas płynie, ludzie umierają,

następni będą o nas pytać.

Kto im odpowie?”